مبحث سفر به اعماق زمین

حجم فایل : 2.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا علوم تجربی ششم دبستان
مبحث : سفر به اعماق زمین
زمین شناسان به کمک روش های مستقیم و غیر مستقیم ، دنیای زمین را می شناسند .
مستقیم : مانند کندن چاه ،‌ بررسی مواد مذاب آتشفشانی ، بررسی دما و ترکیبات چشمه های آب گرم ، عکسبرداری و فیلمبرداری
غیر مستقیم : مانند استفاده از امواج لرزه ای ، بررسی خاصیت مغناطیسی زمین ، انفجارهای مصنوعی

نکته : مهم ترین روش بررسی و استفاده از امواج لرزه ای است . شناخت زمین به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگهای درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند، امواج لرزه ای گوییم.
به محل آزاد شدن انرژی زمین، کانون زمین لرزه می گویند.
امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم ، تندتر عبور می کنند.
دانشمندان با استفاده از تغییرات سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین، به ویژگی های لایه های درونی آن پی می برند.
نکته : سرعت عبور امواج الرزه ای با فشردگی ذرات ماده رابطه ی مستقیم دارد . امواج لرزه ای امواج لرزه ای انواع متفاوتی دارند که دو نوع مهم آنها عبارتند از :
امواج اولیه ( طولی یا p ) : از تمام حالت های مواد ( جامد ، مایع ، خمیری ) عبور می کنند .
امواج ثانویه ( عرضی یا s ) : فقط از جامدات و بخش خمیری گوشته عبور می کنند . انواع امواج لرزه ای ساختمان درونی زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ، به سه لایه تقسیم بندی می شود :
• پوسته
• گوشته
• هسته لایه های درونی زمین ساختمان درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد، مایع و خمیری ) به پنج بخش تقسیم بندی می شود:
• سنگ کره
• خمیر کره
• گوشته ی زیرین
• هسته ی خارجی
• هسته ی داخلی لایه های درونی زمین
شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است.
روی قسمت خمیرکره حرکت می کند.
حالت فیزیکی آن جامد است.
ضخامت این بخش حدود 100 کیلومتر است.
این لایه برای موجودات زنده و انسانها مهم است چون معادن و گیاهان و جانوران روی آن قرار دارند . سنگ کره این قسمت حالت خمیری دارد.
از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود 350 کیلومتر ادامه دارد یعنی ضخامتی حدود 250 کیلومتر
منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به این قسمت می باشد.
نکته : به خمیرکره و بخش جامد بالای گوشته، مجموعاً گوشته ی بالایی گفته می شود. خمیر کره از زیر خمیرکره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد.
این بخش حالت جامد دارد. گوشته ی زیرین
از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد.
این بخش حالت مایع دارد.


مرکز زمین را تشکیل می دهد.
حالت جامد دارد. هسته ی خارجی هسته ی داخلی دانشمندان با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف موادّ تشکیل دهنده ی هسته ی زمین، دریافتند که هسته ی خارجی زمین حالت مایع دارد امّا ...